top of page

DIAGNOSTIEK

Diagnostiek Fleur's Praktijk

Je kunt bij Fleur’s Praktijk terecht voor particuliere psychodiagnostisch onderzoek.* Een van de interessantste facetten van mijn vak als GZ-psycholoog vind ik de puzzel van het grotere plaatje compleet maken samen met de cliënt. In de afgelopen jaren heb ik kunnen zien dat het mensen inzicht geeft, rust geeft en houvast in hoe verder te ontwikkelen. Ik ben niet zozeer van mensen in hokjes plaatsen door DSM-classificaties te geven en ga liever voor het beschrijvende onderzoek waar ik iemands sterken en zwakten in kaart breng.

Echter neemt dit niet weg dat het soms heel helpend kan zijn om een  ‘label’ te krijgen omdat er dan eindelijk een naam is voor iets waar mensen al langer tegenaan lopen en het hen meer richting geeft in hoe verder. Laten we samen kijken wat jouw wens is!

 *NIET in het kader van voogdijaanvragen, rechtszaken, wilsbekwaamheid bepaling of andere forensische vraagstellingen. 

PARTICULIER

Particulier betekent dat je je rechtstreeks bij mij kan aanmelden zonder verwijzing van de huisarts en je de nota krijgt vanuit Fleur’s Praktijk zonder dat deze naar de zorgverzekering gaat. 

Waarom particuliere zorg? Mijn vermoeden is dat er mensen zijn die graag zonder bemoeienissen van huisartsen of zorgverzekeraars zorg willen. In de GGZ wordt vaak enkel een vraag naar diagnostiek niet vergoed gezien er een behandelvraag moet zijn en daarnaast zijn er in de GGZ lange wachtlijsten.

 

Fleur’s Praktijk heeft geen contracten gesloten met zorgverzekeraars.

WAT KAN IK BIEDEN:

  • Intelligentieonderzoek: met behulp van een capaciteitentest (ook wel intelligentietest genoemd) wordt het niveau van het functioneren gemeten en worden de sterke en minder sterke kanten van jouw denkvermogen in kaart gebracht. 

  • ASS/AD(H)D onderzoek: met behulp van observaties, interviews, hetero-anamnese (gesprek met eventueel ouders/partner/naasten) en indien nodig ander aanvullend materiaal wordt gekeken of je voldoet aan de classificatie van de ASS of AD(H)D. 

  • Persoonlijkheidsonderzoek: middels interviews en vragenlijsten worden je persoonlijke eigenschappen en kenmerken geïnventariseerd en staan we stil bij jouw levensloop. Op basis hiervan worden uitspraken gedaan of hypotheses opgesteld over jouw sterke en minder sterke kanten, over je belastbaarheid en krijgen we meer zicht op hoe je met druk en lastige omstandigheden omgaat. Vanuit hier kan een advies volgen waar je mogelijk zelfstandig of middels een therapeut verder mee uit de voeten kan. Indien nodig kan er ook gekeken worden of je voldoet aan een classificatie van een persoonlijkheidsstoornis.

‘Eigenlijk hoefde ik niet perse een sticker, maar wilde wel graag antwoord waarom ik toch zo vaak vastliep. Na een uitgebreid interview met mij en mijn moeder kwam voor mij dan toch het antwoord: autisme. Niet alleen een label, maar ook uitleg, voorbeelden en een goed advies. Ik vond het eerst toch wel pijnlijk, maar zie nu hoe helpend het is geweest. Ik snap beter hoe ik in elkaar zit en waar ik tegenaan loop. Fleur heeft overigens het onderzoek ook fijn gedaan waarbij ze mijn moeder in haar waarde liet. Mijn moeder was bang het verkeerd te hebben gedaan. Ik wilde verder geen behandeling en heb voldoende gekregen voor nu om weer verder te gaan'. 

 

Danielle

bottom of page