top of page

TARIEVEN & VERGOEDINGEN

Fleur's_Praktijk_Logo_edited_edited.png

Fleur’s Praktijk werkt contractvrij. Dit betekent dat er geen contracten met de zorgverzekeraars zijn afgesloten. Dit maakt dat er meer op maat een behandeling aan jou aangeboden kan worden en het meer privacy geeft. Als je in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog, dan krijg je in principe de sessies vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding via de zorgverzekering heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Deze dien je naar Fleur’s Praktijk te versturen voor het eerste gesprek. 

Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je verzekeringspolis (natura of restitutie). Het is verstandig om contact op te nemen met je zorgverzekeraar vóór het intakegesprek. Je kan dan vragen wat je precies vergoed krijgt en of er ook beperkingen aan je behandeling zitten, denkend aan het aantal sessies. 

Vraag goed na wat je zorgverzekeraar verstaat onder het marktconforme tarief, want dit kan afwijken van het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft gesteld. Als je verzekeraar minder dan 75% vergoedt, is de kans groot dat je toch recht hebt op een hogere vergoeding: hier geldt het zogenaamde hinderpaalcriterium. Dit houdt in dat de vergoeding bij een naturapolis niet zo laag mag zijn dat dit je belet om naar een ongecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In dat geval kan je bij je zorgverzekeraar aandringen op een hogere vergoeding. 

 

Je krijgt na iedere sessie een factuur die je aan Fleur’s Praktijk betaald. Deze factuur kan je indienen bij je zorgverzekeraar.

TARIEVEN VERZEKERDE ZORG:

In de GGZ wordt gewerkt met het zorgprestatiemodel. De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) stelt de tarieven die bij bepaalde prestaties (intake/behandeling/diagnostiek) horen vast.

 

Wanneer je aanmerking komt voor (deels) vergoede zorg via de zorgverzekering zullen deze tarieven ook worden gefactureerd. Een selectie van de NZA-tarieven horend bij de prestaties van een GZ-psycholoog in de categorie Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog:

 

  • Intake gesprek / diagnostiek (60 minuten) | code CO0562 | € 183,44 

  • Behandelgesprek (45 minuten) | code CO0497 | € 135,89

  • Behandelgesprek (60 minuten) | code CO0627 | € 161,46 

  • Behandelgesprek (90 minuten) | code CO0887 |€ 242,76

Voor meer informatie over tarieven en vergoedingen via de zorgverzekeraar kan je kijken naar DE CONTRACTVRIJE PSYCHOLOOG.

Tarieven zelf betalen ofwel particuliere zorg: 

Het particuliere tarief voor een sessie van 60 minuten (inclusief administratietijd) is € 125,00. Over dit tarief wordt geen BTW gerekend. Dit tarief geldt voor: onverzekerde zorg (diagnoses die door de zorgverzekeraar niet vergoed worden), alsmede wanneer je het traject zelf wenst te betalen zonder inmenging van de zorgverzekeraar of huisarts. Dit geldt ook voor enkel een diagnostiekvraag. 

Er zijn daarnaast veel werkgevers die willen bijdragen aan jouw gezondheid. Er is een mogelijkheid dat jouw werkgever de kosten kan dekken. Ga een gesprek aan met je werkgever over de mogelijkheden. Daarnaast kunnen werkgevers ook contact opnemen voor eventuele trajecten. Indien je een ondernemer bent is het goed om te bedenken dat deze kosten aftrekbaar zijn. 

 

Afspraak afzeggen/ NO SHOW 

Afspraken die meer dan 24 uur van te voren worden afgezegd, zijn geen kosten verbonden. Een afspraak afzeggen kan per mail op info@fleurspraktijk.nl. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd of wanneer je niet verschijnt op de afspraak, wordt €65,- in rekening gebracht. Deze kan niet ingediend worden bij je zorgverzekeraar.

VRAGEN:

Mocht je een vraag  hebben over de tarieven, stuur me gerust een mail!

Fleur's Praktijk
bottom of page